JOHOR ePAYMENT PORTAL……..

Berita baik untuk semua pemilik hartanah di dalam Negeri Johor. Pihak Berkuasa Negeri telah memulakan sistem pembayaran cukai tanah secara melalui talian di portal web JOHOR ePAYMENT PORTAL.

Portal web ini memberikan kemudahan kepada pemilik hartanah di dalam Negeri Johor untuk membuat semakan status cukai tanah mereka dan terus membuat pembayaran samada melalui kad kredit melalui perbankan internet.

Bagi tahun 2010 ni, saya juga telah cuba membuat pembayaran melalui portal web ini. Amat mudah sekali, cuma ada sedikit kesulitan untuk saya mencetak resit bayaran setelah pembayaran dibuat. Mungkin sistem ini masih baru dan perlu sedikit penambahbaikan….

Walaupun begitu, saya tetap merasakan bahawa portal ini amat baik dan dialu-alukan kerana ia memberikan kemudahan kepada orang ramai untuk membuat pembayaran tersebut tanpa perlu ke Pejabat Tanah Daerah atau ke Pejabat Tanah & Galian.

Saya juga ada memasukkan link pautan ke web portal inidi dalam blog saya. Selamat mencuba, cuma sila pastikan resit bayaran tuan dicetak dan disimpan sebagai bukti pembayarannya……..

Manakala bagi pembayaran cukai harta (cukai pintu) pula, saya selalunya menggunakan kemudahan Maybank2u.  Nyata sekali kemajuan teknologi yang ada disekeliling kita banyak memberikan manfaat dan kemudahan untuk kita selaku pengguna…… Wassalam.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s